خدمات آرشیو اطلاعات و داده های سازمان ها

ما برای سازمان ها تجاری، اداری امکان راه اندازی پایگاه آرشیو  داریم

نرم افزار روی سرور شما نصب می شود و کمک میکند اطلاعات سازمانی بصورت کاملا حرفه ای دسته بندی و قابل جستجو، بازیابی باشد.