فهرست نرم افزارهای آرشیو دیجیتال

فهرست نرم افزارهای آرشیو دیجیتال

Table of Digital Research Publications Archive Software

 در اینجا فهرستی از مخازن سازمانی مشاهده می کنید که در موسسات علمی و پژوهشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند

NameLink
Archimedehttp://www.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html
Archivematicahttps://www.archivematica.org
ArchivesSpacehttp://www.archivesspace.org
Arkivumhttp://arkivum.com
Artudishttp://www.artudis.com
AtoMhttps://www.accesstomemory.org
Avalon Media Systemhttp://www.avalonmediasystem.org
Bepresshttp://www.bepress.com
BitCuratorhttp://www.bitcurator.net
BRICKShttp://www.brickscommunity.org
Cendarihttp://www.cendari.eu
CONTENTdmhttp://www.contentdm.org
CollectionSpacehttp://www.collectionspace.org
Content Prohttp://www.iii.com/products/contentpro
DAITSShttp://daitss.fcla.edu
DLibrahttp://dlibra.psnc.pl
DPubShttp://dpubs.org
DSpacehttp://www.dspace.org
DSpaceDirecthttp://dspacedirect.org
Diensthttp://www.cs.cornell.edu/cdlrg/dienst/software/DienstSoftware.htm
DigiToolhttp://www.exlibrisgroup.com/category/DigiToolOverview
Digibishttp://www.digibis.com
Diva Portalhttp://www.diva-portal.org
EPrintshttp://www.eprints.org
EQUELLAhttp://www.equella.com
ETD-dbhttp://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/index.shtml
Fedorahttp://fedora-commons.org
Fezhttps://github.com/uqlibrary/fez
Goobihttp://www.goobi.org
Hydrahttp://projecthydra.org
Hubzerohttps://hubzero.org
IR+https://code.google.com/p/irplus
Imejihttp://imeji.org
Intrallecthttp://www.intrallect.com/solutions/managing_content
Inveniohttp://invenio-software.org
Islandorahttp://islandora.ca
KnowledgeArchttp://www.knowledgearc.com
MEMAThttp://memat.blogs.africamediaonline.com
MyCoRehttp://www.mycore.de
MOAIhttp://moai.infrae.com
Museloghttp://museolog.unesco.kz
Netcommonshttp://www.netcommons.org
OPUShttp://www.kobv.de/entwicklung/software/opus-4
Okinahttp://okina.univ-angers.fr
Omekahttp://omeka.org
OpenRepositoryhttp://www.openrepository.com
OurDigitalWorldhttp://ourdigitalworld.org
PeerLibraryhttps://github.com/peerlibrary/peerlibrary
Polarishttps://polaris.mysciencework.com
Preservicahttp://preservica.com
Scalarhttp://scalar.usc.edu
Shared Shelfhttp://www.artstor.org/sharedshelf
SimpleDLhttp://www.simpledl.com
SobekCMhttp://sobekrepository.org
Sufiahttp://sufia.io
Tizrahttp://www.tizra.com
Vireohttp://vireoetd.org
Vitalhttp://www.iii.com/products/vital
WEKOhttp://weko.at.nii.ac.jp
Zenodohttps://zenodo.org

منبع: http://wiki.lib.sun.ac.za/index.php?title=List_of_Repository_Software

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code